Reklamacje i zwroty

z dnia

Reklamacje i zwroty

 

Gwarancja
 1. Każdy, zakupiony w MARVIO towar, jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie daty zakupu towaru i wynosi 24 miesiące, jeśli nie jest inaczej zaznaczone.
 3. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do sprzedawcy. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy u producenta zagranicznego, czas realizacji może być przedłużony o 30 dni.
 4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z:

  - niewłaściwego użytkowania produktu
  - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych - spowodowanych działaniem sił zewnętrznych
  - działań niezgodnych z instrukcją produktu
  - niewłaściwego przechowywania i konserwacji produktu
   
 5. Jakiekolwiek przeróbki, naprawy i zmiany dokonane przez użytkownika w okresie gwarancyjnym, automatycznie powodują utratę gwarancji.
 6.  MARVIO zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty serwisowej związanej z przeglądem towaru w przypadku, gdy towar okaże się w pełni sprawny.