Dane firmowe:
Marcin Luty MARVIO
ul. Marii Kownackiej 16
31-711 Kraków
NIP:678-21-33-757
 nr konta bankowego: mBank PL75 1140 2004 0000 3102 7462 2066
Dane sklepu stacjonarnego
Sklep Modelarski MARVIO-RC

ul. Marii Kownackiej 16

31-711 Kraków
tel:502-830-261
tel:502-830-284
email: biuro@marvio-rc.pl

Regulamin zakupów w sklepie internetowym MARVIO-RC
Regulamin Sprzedaży
 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.marvio-rc.pl. W wyjątkowych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny, 502-830-261.
 2. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto - czyli zawierają podatek VAT.
 3. Aktualizacja dostępności towaru następuje raz dziennie.
 4. Zamówienia realizowane są w terminie do dwóch dni roboczych od daty złożenia. W przypadku braku któregokolwiek z zamówionych towarów, Klient informowany jest o jego braku i przybliżonym terminie dostawy.
 5. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, poczty, InPost.
 6. Koszty przesyłki ponosi Klient. Firma MARVIO nie pobiera dodatkowych opłat związanych z wysyłką towaru. Opłata uwidoczniona na zamówieniu uwzględnia jedną paczkę. W przypadku większej ilości paczek - opłata zostanie skorygowana.
 7. Zamówiony towar, Klient może odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym, ul. Marii Kownackiej 16, 31-711 Kraków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 8. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone. W momencie odbioru przesyłki, należy zgłosić kurierowi ewentualne uszkodzenia i w jego obecności sporządzić stosowny raport.
 9. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z fakturą, Klient powinien o tym fakcie powiadomić MARVIO w ciągu trzech dni. Po tym okresie rozbieżności nie będą uznane.
 10. Formy płatności w sklepie internetowym Marvio-RC - zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  a. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
  b. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji
  c. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)
    Przelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje zamówienia,gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowe sklepu.

  ePrzelewy:
  •    Płacę z inteligo (inteligo)
  •    mTransfer (mBank)
  •    MultiTransfer (MultiBank)
  •    Płać z Nordea (Nordea)
  •    Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
  •    Przelew z BPH (Bank BPH)
  •    Płacę z iPKO (PKO BP)
  •    Pekao24Przelew (Bank Pekao)
  •    Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
  •    PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
  •    MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
  •    Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
  •    Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
  •    Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
  •    Płać z ING  (ING Bank Śląski)
  •    Credit Agricole Bank Polska S.A.
  •    Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
  •    db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)

  Przelewy półautomatyczne:
  •    Deutsche Bank Polska S.A.
  •    Invest Bank S.A.
  •    Kredyt Bank S.A.
  •    Raiffaisen Bank Polska S.A.
  •    Bank Pocztowy S.A.
  •    Bank Spółdzielczy we Wschowie
d.  kartą płatniczą:
•    Visa
•    Visa Electron
•    MasterCard
•    MasterCard Electronic
•    Maestro
 1. 12.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 11, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
  12.2 W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
  12.3  Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
 2. W momencie realizacji płatności, zamówienie zostaje zrealizowane.
 3. Jeżeli za dany towar, ma być wystawiona faktura VAT, prosimy o podanie dokładnych danych odbiorcy.
 4. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski.
 5. Sprzedawany sprzęt posiada gwarancję firmy MARVIO - szczegóły w części GWARANCJA.
  MARVIO prowadzi zarówno serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.
  Pomimo dołożenia wszelkich starań, nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed podjęciem decyzji o telefoniczny lub mail'owy kontakt z naszą firmą.
  Ceny podane na stronie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą do roszczeń wobec sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych (zmiana ceny u dostawcy, wahania kursów walut).
Zwroty towaru i reklamacje

      1. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny,odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki.
     2. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bezpodania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
     3. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa w ust 2 powyżej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się wstanie     nienaruszonym. Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Aby odstąpić od umowy zawartej, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@marvio-rc.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: Marcin Luty, ul. Marii Kownackiej 16, 31-711 Kraków.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy - W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

     4. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 10 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
     5. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia zauważenia usterki.
     6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej wciągu 10 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów.
     7. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiociezgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc oddaty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
     8. Do reklamowanego towaru Klient jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę - oryginał lub kopia) lub dowód przelewu za zakupiony towar.
Gwarancja
 1. Każdy, zakupiony w MARVIO towar, jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie daty zakupu towaru i wynosi 24 miesiące, jeśli nie jest inaczej zaznaczone.
 3. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do sprzedawcy. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy u producenta zagranicznego, czas realizacji może być przedłużony o 30 dni.
 4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z:

  - niewłaściwego użytkowania produktu
  - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych - spowodowanych działaniem sił zewnętrznych
  - działań niezgodnych z instrukcją produktu
  - niewłaściwego przechowywania i konserwacji produktu
   
 5. Jakiekolwiek przeróbki, naprawy i zmiany dokonane przez użytkownika w okresie gwarancyjnym, automatycznie powodują utratę gwarancji.
 6.  MARVIO zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty serwisowej związanej z przeglądem towaru w przypadku, gdy towar okaże się w pełni sprawny.
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

        1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane wwyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień wnaszym serwisie.
       2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osoboweKupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dlacelów marketingowych Sprzedawcy.
       3. W przypadkach i na zasadach określonychw ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002,Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia,uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymaniaich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacjicelu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnegożądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
       4. Sprzedawca nie będzie przetwarzać aniudostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przezKupujących.

 Zmiany regulaminu.
       1. Powyższy regulamin może ulec zmianie.
       2. O zmianie regulaminu zostanie powiadomiony każdy użytkownik poprzez umieszczenie na stronie głównej stosownej informacji zawierającej zestawienie zmian w regulaminie.
       3. Użytkownicy zarejestrowani o zmianie reulaminu zostaną poinformani poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną.
       4. O zmianie regulaminu zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
       5. W razie gdy zarejestrowany użytkownik nie akceptuje treści nowego regulaminu obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od czasu otrzymania informacji o zmianie regulaminu.Comarch ERP e-Sklep
Szybki kontakt
+48 502830261 +48 502830261
Napisz wiadomość Napisz wiadomość

 • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®